Jízdní řád pro Saské Švýcarsko

Sächsisch - Böhmischer Nationalpark-Express

 

Všechny níže uvedené linky jezdí od 01.05. do 01.11.2015

 

  • Linka Königstein – Gohrisch – Bad Schandau – Hrensko – Mezna (CZ, Pravčická brána)
  • Linka Königstein – Gohrisch – Bad Schandau – Hohnstein – Bastei (Bastei-Kraxler)
  • Linka Stadt Wehlen – Bastei
  • Linka Rathen – Pevnost Königstein (přípoj na Bastei a Pravčickou bránu)